Onze bijdrage in Debat over het verslag van Pechtold


DBG geeft voorkeur aan progressieve meerderheid in nieuw college.

Op dinsdag 5 april kwam de gemeenteraad bij elkaar om te debatteren over het verslag van verkenner Pechtholt en zijn beoogde coalitie. Wat De Bossche Groenen betreft staat de deur voor een groene, sociale coalitie nog altijd open. De kiezer heeft massaal gekozen voor een meer progressieve koers. Die zien wij graag terug in een nieuw college. Onze uitgestoken hand naar GroenLinks, PvdA en D66 werd gisteravond niet aangenomen. Dat betekent niet dat wij niet in gesprek zullen blijven met deze partijen. Zoals je van ons gewend bent zullen wij ook de komende vier jaar ons blijven inzetten voor onze groene, sociale agenda. Je kunt de volledige bijdrage van Judith hieronder teruggelezen:

Geachte heer Pechtold, beste collega’s,
Allereerst willen wij informateur Pechtold hartelijk danken voor de prettige manier waarop de gesprekken met ons zijn gevoerd en voor het heldere verslag, met analyses en aanbevelingen.

Voordat ik begin, voorzitter, wil ik stil staan bij het woord onbetrouwbaar. Het is voor mij persoonlijk, voor mijn partij en voor iedereen die op ons gestemd heeft, een bijzonder pijnlijke diskwalificatie. U mag het gerust weten: ik heb er al dagen buikpijn van. Te meer omdat iedere argumentatie ontbreekt. Vanavond duiden we het advies. En wat mij betreft moet dat op tafel komen vanavond. Wie van de vijftien andere partijen heeft gezegd dat De Bossche Groenen een onbetrouwbare partij is. Onze partij, fractie en kiezers hebben daar recht op. In geen enkel verslag kan ik dat namelijk teruglezen.

Minder dan de helft van de kiesgerechtigden heeft dit jaar gestemd. Dat is iets om je grote zorgen over te maken. Het vertrouwen in ons politici is laag. Dat kan en moet beter. Daar ligt voor ons een verplichting, maar ook een kans. Die kans kunnen we nu al grijpen. Afgelopen maand zijn wij, na D66, als winnaar uit de bus gekomen. Onze stemmers passen in negen keer de grote zaal van de W2, of – even voor het CDA, vier keer een volle Sint Jan. Dat zijn de mensen voor wie ik hier vanavond sta. Die mensen mogen we het vertrouwen in de politiek niet op laten geven. En dat gebeurt wel wanneer jullie De Bossche Groenen weg blijven zetten als een onbetrouwbare, wispelturige partij.

Collega’s: er ligt een bijzondere kans op tafel. De komende vier jaar kan Den Bosch bestuurd worden door een groen, links en progressief college. Daarvoor kijk ik nu even direct een aantal collega’s aan. Ik hoor graag van D66, GroenLinks en de PvdA hoe zij daarnaar kijken. Welke antwoord geven zij de kiezer? Gaat de kiezer de stem op groen en progressief terugzien in de samenstelling van het toekomstige college? Of blijft alles bij het oude en heeft het stemmen dit jaar dus geen zin gehad.

Dank u wel