Burgerinitiatief afgewezen, geen onderzoek naar alternatieven Prins Hendrikpark.

Op oppositiepartijen SP, Bosch Belang, Gewoon Gedreven en De Bossche Groenen na, stemde de gemeenteraad van Den Bosch op 7 december het burgerinitiatief van de Stichting IJzeren Vrouw weg. Wat ons betreft is het een democratisch dieptepunt; hiermee is de laatste route naar participatie voor de stichting en omwonenden van het park, geblokkeerd…

De redenering van D66 dat de keuze zou gaan tussen “de stille groep tienduizenden woningzoekenden” en het belang van openbaar groen is stemmingmakerij; het burgerinitiatief stelt met de 4 alternatieven praktisch net zoveel woningen voor! En; de bouwopgave van 10.500 woningen voor 2030 wordt ook zonder de geplande torens in het Prins Hendrikpark gewoon gehaald.

Tuurlijk, meer bouwen is beter, dat vindt De Bossche Groenen ook. Maar kijk daarbij ook naar de omgeving! Bij station Oost worden straks al meer dan 2.000 woningen gebouwd. Deze toekomstige wijkbewoners hebben ook allemaal ruimte nodig…

Laat een buffer tussen het water en de bebouwing, beperk de hoogte om de intimiteit te bewaren, kies voor kleinschalige horeca i.p.v. commerciële activiteiten;  allemaal prima voorstellen uit het burgerinitiatief. De raad legt het naast zich neer, er wordt geen onderzoek gestart naar deze alternatieven.

Partijen als de PvdA en zelfs GroenLinks stellen zich op het standpunt dat deze hoge torens door hun kleinere footprint minder impact op het park zullen hebben dan lagere bebouwing verder van het water met een groter oppervlak. Ondanks de argumentatie dat er bij de torens meer parkeerplaatsen op het maaiveld komen, veel dichter op het water gebouwd wordt én dat de hoge torens, net als de Amazones aan de overzijde van het park, zullen zorgen voor een beperkte verblijfskwaliteit in de directe omgeving.

Volksvertegenwoordigers dienen het belang van burgers. Als we #samen met burgers willen bouwen aan een betere stad, moeten we hun input serieus nemen en niet diskwalificeren op het moment dat er ook daadwerkelijk water bij de wijn moet worden gedaan. Het afwijzen van dit burgerinitiatief staat voor een bestuursstijl die niet meer past in deze tijd.

www.ijzerenvrouw.nl

Lees meer