Bouw de Tolbruggarage om naar woningen i.p.v. winkels

De Bossche Groenen wil het gebouw van de Tolbruggarage ombouwen naar betaalbare woningen. Dat kunnen zowel starterswoningen, studentenhuisvesting als sociale huurwoningen zijn. Het is het niet meer van deze tijd om gebouwen die nog in een prima bouwkundige staat verkeren te slopen voor nieuwbouw. Dat gaat ten koste van onnodig veel CO2 en stikstof uitstoot en is een vorm van kapitaalvernietiging. In de nieuwbouw zijn winkels voorzien. Gezien het teruglopende winkelbezoek in de stad zal dit alleen maar leiden tot leegstand. Gezien de hoge woningnood onder starters en huurders dienen nu alle geschikte, vrijkomende gebouwen te worden ingezet om de nood op de woningmarkt te ledigen. Daarover heeft de fractie van De Bossche Groenen afgelopen week schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees de vragen “Ombouwen Tolbruggarage”

Beeld :  Google Maps