de Bossche binnenstad autoluw (interview DTV-nieuws)

Dtv Nieuws ging deze week in gesprek met bewoners, belanghebbenden en politici over de vraag of de binnenstad van Den Bosch autoluw moet worden. Deze discussie loopt al jaren en kan met de coalitieonderhandelingen nieuw leven in geblazen worden. Wat De Bossche Groenen betreft is er geen twijfel mogelijk: wij willen de binnenstad graag meer autoluw maken!
Het autoverkeer terugdringen, hardrijden aanpakken en meer ruimte geven aan de fiets en voetganger. Het straat-parkeren voor bezoekers van het stadscentrum willen we verplaatsen naar de parkeergarages aan de randen van de stad. Voor bewoners, ondernemers en mensen met een beperking blijft de binnenstad met de auto uiteraard wel bereikbaar. Op deze manier keert de leefbaarheid en verkeersveiligheid terug. Er kan dan bovendien meer ruimte worden gecreëerd voor bomen, groen, ontmoeting en spelen. 

Het interview met Judith en andere belanghebbenden bekijk je hier.

Door ad hoc beleid is er een lappendeken aan maatregelen ontstaan. Een voorbeeld is de herinrichting van de binnenstadsring. Het asfalt is blijven liggen, waardoor het doorgaand verkeer nog steeds op de ring zit. DBG ziet kansen om de binnenstad zowel autoluw te maken als te vergroenen, waarmee het verblijfsklimaat aanzienlijk zal toenemen. Dat komt niet alleen de leefbaarheid ten goede, maar maakt de stad ook economisch aantrekkelijker. Dit vereist een andere manier van kijken naar de functie van de binnenstad. Het accent ligt al jaren op winkelen. Het idee dat het winkelaanbod het succes van de binnenstad bepaalt is met de sterke opkomst van de webwinkels achterhaald. Om de dynamiek terug te brengen in de stad moeten we verder gaan verbreden naar andere sectoren, zoals cultuur, kleinschalige buitenactiviteiten en hoogwaardige horeca. Dat begint met het creëren van een prettig verblijfsklimaat waardoor bezoekers langer worden vastgehouden en meer uitgeven. Daarnaast zal het woongenot voor de binnenstadsbewoners toenemen. Meer groen en meer veiligheid, minder overlast.

Onderzoek heeft aangetoond dat een groene stad, met een uitgestrekt voetgangersgebied zonder geluidsoverlast en uitlaatgassen van auto`s en scooters, uitnodigt om te flaneren en langer in de stad te verblijven. De kwaliteit en inrichting van de openbare ruimte vormen hiervoor de grondleggers. De Bossche binnenstad is een versteende stad. Door de binnenstad autoluw te maken en het voetgangersgebied rondom het stadshart uit te breiden ontstaat er ruimte voor groen en verblijf. Straat parkeren kan worden teruggedrongen, waardoor parkeervakken kunnen worden omgezet in groen en terrassen. Dat kan omdat er langs de binnenstadsring voldoende parkeergarages zijn. Vergunninghouders kunnen worden ondergebracht in de garages in de binnenstad, zoals de Wolvenhoek en de garage St. Jozefstraat. Voor de groenarme straten kunnen met bewoners ontwerpen worden gemaakt om o.a. geveltuinen en gevelgroen aan te planten, zoals leibomen en klimplanten. Op de Markt kunnen ook nog bomen bij. Op de groene pleintjes kunnen kleinschalige activiteiten worden georganiseerd, zoals een boekenmarkt of een vlooienmarkt. Ook komen er meer veilige speelplekken bij.

Een andere route is de visie op de binnenstad herzien door voor de driehoek een groen ontwerp te maken wat gefaseerd kan worden uitgevoerd. Door straat voor straat aan te pakken zullen ondernemers en bewoners worden geënthousiasmeerd om ook mee te doen. Door het aanbod voor de bezoeker aan de binnenstad te verbreden zal ook het verdienmodel veranderen. Het winkelaanbod zal daar een belangrijke rol in blijven spelen door onderscheidend te zijn. Creatief, kleinschalig, intiem, met gecombineerde functies van kopen en verblijven in plaats van blijven sturen op het grote aanbod van de winkelketens. Daarvoor is het wel van belang dat de huurprijzen per m2 omlaag gaan. In een nieuwe formule dienen alle puzzelstukjes op zijn plaats te vallen. In een tijd van snelle klimaatverandering moet de stad klimaatbestendig worden gemaakt. Hittestress en wateroverlast kunnen door de aanleg van meer groen worden tegengegaan. Mensen voelen zich prettiger en gelukkiger in een groene omgeving. Dat geldt niet alleen voor bewoners en werknemers, maar ook voor bezoekers van onze stad.