4,5 miljoen extra voor Theater, bouw moet nog beginnen

We hadden toch een afspraak?! Geen overschrijdingen van het door de raad beschikbaar gestelde budget voor een ‘nieuw’ theater. De vraag die nu voor ligt is of het college deze overschrijding had kunnen overzien. Wij denken van wel. Want vooraf was al bekend dat er bezwaren zouden komen tegen een bestemmingsplanwijziging die nodig is om dit ontwerp te kunnen uitvoeren.

De wethouder heeft willens en wetens dit risico genomen. En daar is het nog niet klaar mee. Want mocht de Raad van State het bestemmingsplan geheel of gedeeltelijk vernietigen zijn de rapen pas echt gaar. Dan kijken we jaren aan tegen een gat aan de Parade… De Bossche Groenen heeft vanaf het begin af aan vraagtekens geplaatst bij de bouw van een nieuw theater. De rekenkamercommissie was hier in 2017 helder over. Het theaterlandschap is in beweging en het oude theatergebouw kan prima worden gerenoveerd naar de eisen van deze tijd en daarna nog jaren mee. Daarmee blijven de financiële risico`s beperkt.

Want naast deze overschrijding is het ook onduidelijk hoe het met de exploitatie van het nieuwe theater zit. De wethouder komt nu onder vuur te liggen. Want door niet eerst de procedures af te wachten, maar alvast te gaan slopen en contracten af te sluiten heeft het college een onomkeerbare situatie gecreëerd, met alle risico`s van dien. De gemeenteraad heeft dit in meerderheid laten gebeuren en zal daarom ook in de spiegel moeten kijken. Wordt vervolgd…

Lees meer over het Theater aan de Parade

Lees een artikel uit het Brabants Dagblad “Gemor in Bossche politiek over extra miljoenen theater neemt toe