Vraagtekens bij voorgenomen sluiting pand Vliertstraat

De Bossche Groenen erkent dat de gemeente in haar aanpak van drugscriminaliteit soms moet kunnen overgaan tot sluiting van panden waar ernstige overlast en criminaliteit plaatsvinden. Wij zetten echter vraagtekens bij de inzet van dit zeer zware middel door de burgemeester, voor de sluiting van het pand aan de Vliertstraat, waarbij alle zes bewoners van de woongemeenschap dreigen te worden uitgezet op basis van een cannabisvondst afgelopen november.

Mensen in alternatieve woonvormen wonen zo omdat ze niet of zeer moeizaam aan vervangende woonruimte kunnen komen. Uitzetting zorgt ervoor dat zij mogelijk een beroep doen op de opvang of zelfs dakloos worden. De Bossche Groenen heeft zich eerder ingezet voor de woonsituatie van deze en andere woongroepen in Den Bosch, zo zijn bijvoorbeeld overeenkomsten met de bewoners tot stand gekomen. Ook deze groep kent zo’n gebruiksovereenkomst met de gemeente.

Wij vragen ons af of sluiting van het pand wel gerechtvaardigd is. Op welke gronden past de burgemeester deze bestuursdwang toe? 30% van de huisuitzettingen die jaarlijks op basis van de wet Damocles worden gedaan, wordt door de rechter als onrechtmatig betiteld. Verkeerd toepassen van de wet leidt tot menselijk leed en druk op de maatschappij.

Daarom hebben we het College kritische vragen gesteld. Lees de schriftelijke vragen ‘Uitzetting woongroep Vliertstraat?