Experimenteren met samenwonen in de bijstand

In de gemeente Tilburg worden mensen met een uitkering die gaan samenwonen niet meer meteen gekort op hun bijstandsuitkering. Dat is goed, want samenwonen is fijn tegen eenzaamheid, beter voor het milieu én geeft ruimte op de woningmarkt.

Bijstandsgerechtigden verliezen doorgaans hun recht op uitkering als zij gaan samenwonen, dit betekent dat mensen die in de praktijk wel zouden willen samenwonen, dit niet doen vanwege de financiële risico’s. Ook andere doelgroepen, zoals mensen met thuiswonende kinderen worden door deze maatregel geraakt.

De Bossche Groenen is voor meer maatwerk en minder regelzucht in de participatiewet, dus hebben wij het College gevraag om te kijken of ook in onze gemeente meer ruimte voor (aspirant) samenwoners kan worden gecreëerd.

Lees de schriftelijke vragen ‘kostendelersnorm en samenwonen in de bijstand’.

Lees een artikel uit het Brabants Dagblad:  ‘Samenwonen op proef mogelijk…’.