Biodiversiteit doe je samen

Nog een succesje tijdens de raadsvergadering afgelopen dinsdag. Naast onze motie voor het behouden van de Graafse Akker dienden we ook samen met de Partij voor de Dieren een motie in waarin het college wordt opgeroepen meer werk te maken van biodiversiteit in onze gemeente. Ook deze werd aangenomen! Hiermee wordt de gemeente verplicht subsidie en advies ter beschikking te stellen voor het vergroenen van de publieke buitenruimte en het stimuleren van de biodiversiteit. Dat kan bijvoorbeeld doormiddel van: geveltuintjes, boomspiegels (ruimte rondom een boom voor water en zuurstof en/of juist beplanting rondom bomen), overbodige verharding wegnemen, buurtpleintjes vergroenen e.d.
Het belangrijkste onderdeel van deze motie is dat de vergroening van de publieke buitenruimte voor iedereen mogelijk moet zijn.
Biodiversiteit doe je samen: het is dus een initiatief waarmee inwoners subsidie kunnen krijgen om de publieke buitenruimte te vergroenen met inheemse flora. De vergroening van de leefomgeving moet voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht hoeveel geld je hebt.