Verkoop sociale huurwoningen moet stoppen

Onze fractie maakt zich grote zorgen over het aantal betaalbare woningen in onze gemeente. Ook in
de nieuwe prestatieafspraken lezen we dat de verkoop van sociale huurwoningen doorgaat,
maximaal 50 woningen per jaar. Terwijl de stad de afgelopen jaren al veel betaalbare woningen heeft
verloren door verkoop maar ook sloop. Daarnaast blijft de nieuwbouw structureel achter op de
planning. Prestatieafspraken worden niet gehaald waardoor de gemiddelde wachttijd voor een
sociale huurwoning inmiddels is opgelopen naar 10 jaar met alle gevolgen van dien.

Woningnood hoog

De woningnood in onze stad is dus hoog en de wachttijd voor een sociale huurwoning lang. Het
college bouwt in samenspraak met de woningbouwcorporaties tijdelijke huurwoningen. Echter, dat
verlicht alleen de ergste nood en biedt geen structurele oplossing voor het schrijnende woningtekort.
Ondertussen gaat de uitverkoop van sociale huurwoningen door. We teren steeds verder in op de betaalbare huurwoningen waardoor mensen met een normaal inkomen nergens meer terecht kunnen. Onze fractie wil dat dit stopt. Tijdens de commissie vergadering diende Judith een voorstel in om te stoppen met de uitverkoop van sociale huurwoningen.
Lees de volledige tekst hieronder.