SPARRENBURGBOS IS GEEN VERDIENMODEL

Opnieuw is het Sparrenburgbos in handen van een vastgoedontwikkelaar. Bouwen levert geld op, maar ten koste waarvan? Aangezien het bos niet kan praten zullen wij dat moeten doen. Het bos is wat ons betreft geen verdienmodel. De Bossche Groenen zit er vanuit de politiek bovenop.
De gemeente zal ervoor moeten zorgen dat het bos ook echt bos blijft.

Waar heb je als bewoner, wandelaar en genieter van het bos nog invloed op?
De nieuwe eigenaar van het Sparrenburgbos (Merwestreek Projecten bv) gaat het gesprek aan met omwonenden en gebruikers van het bos. Op dit participatieproces van de vastgoedontwikkelaar kun je invloed uitoefenen.
De eerste twee manieren om je stem te laten horen:
1. Vul de online vragenlijst in en geef bij alle opties aan: NIET BOUWEN IN HET BOS
2. Meld je aan bij de ‘Ontwerpatelier avond’ op 14 juni of 15 juni bij Perron3 en geef ook daar aan: NIET BOUWEN IN HET BOS

Het Sparrenburgbos heeft ons nodig. Wil je meedenken en of meedoen? Laat het ons weten!

informatieavond / ontwerpatelier met projectontwikkelaar:
“Tijdens het ontwerpatelier krijgen jullie de mogelijkheid om verder mee te denken over het beheer en het ontwerp van het gebied. We gaan op deze avond samen op zoek naar mogelijke invullingen van het masterplan. We bouwen daarbij voort op de resultaten uit de online vragenlijst en houden rekening met de in 2010 opgestelde Natuur- en Landschapsvisie Hoge Heide Midden en de plannen voor een zonneweide en 32 woningen. Er zal dus in dit stadium geen volledig plan gepresenteerd worden om op te reageren. Die ligt er ook nog niet, daarom wordt jullie input gevraagd. Op 7 juli volgt de avond waarin er wel ontwerpvoorstellen worden gepresenteerd. Deze ontwerpvoorstellen zijn uitwerkingen van de resultaten van de eerste ontwerpateliers. Na de presentatie krijgen jullie de mogelijkheid om te reageren en voorkeuren aan te geven. Ook deze avond is van 19:30 tot 21:30 in Perron 3.


Alle Bossche Groeners en iedereen die van het bos houdt: Meld je vooral aan.
We zijn voor participatie en alles is bespreekbaar, maar: BOS = BOS. Laten we dat zo houden.