Oproep aan college: plant meer bomen

Door de klimaatverandering warmt de aarde steeds sneller op. Om onze binnenstad, wijken en dorpen leefbaar te houden zijn op korte termijn extra maatregelen noodzakelijk. Door het aanplanten van meer bomen, struiken en gevelgroen kan hittestress worden tegengegaan. Daarmee gaat de temperatuur in de stad omlaag, ontstaat er een prettige woonomgeving en versterken we tevens de biodiversiteit. Helaas is het jaarlijks verdubbelen van het aantal aan te planten bomen wegens capaciteitsgebrek stilgevallen. Een rondgang heeft aangetoond dat er nog veel open plekken zijn in de wijken waar zonder discussie met bewoners veel bomen kunnen worden bij geplant omdat die ver genoeg van de bebouwing af komen te staan.

Voorkom hittestress in de stad

In sterk versteende gebieden, zoals onze mooie binnenstad, staat het verblijfskwaliteit onder druk. Op warme zomerdagen zien we tot ongenoegen van de horeca en winkeliers dat bezoekers wegblijven. Maar ook in verschillende woonwijken, zoals in de omgeving van het Eikendonkplein, Den Bosch-Oost/Gestelse buurt, de Kruiskamp, etc. zijn vanuit het oogpunt van kostenbesparing slechts een beperkt aantal bomen aangeplant, terwijl bomen voor het tegengaan van hittestress, de leefbaarheid van de wijk en de biodiversiteit bomen zo belangrijk zijn. Nu de klimaatverandering in een versnelling komt worden bomen alleen nog maar belangrijker. Daarom moeten we niet alleen zeer terughoudend zijn in het kappen en vervangen van bomen, maar ook een inhaalslag maken in het aanleggen van meer groen in de vorm van bomen, struiken en gevelbeplanting. Onze fractie is dan ook onaangenaam verrast dat het college juist nu heeft besloten om het jaarlijks aantal aan te planten bomen te halveren. Hierover stelden wij afgelopen week vragen aan het college. Je leest ze hieronder .
Naast het planten van extra bomen zien wij mogelijkheden voor gecombineerd groen in de vorm van eilanden met zitbankjes naar voorbeeld van De Bossche Groenen boom op de markt en de tijdelijke inrichting van het Burgemeester Loeffplein. Andere steden, zoals Tilburg, zijn ons hier al in voorgegaan. Waar wachten we in Den Bosch nog op?