Wat is er te kiezen bij de waterschappen?

Op woensdag 15 maart kun je ook stemmen voor de waterschappen. Wat is er te kiezen? We zetten het voor je op een rijtje. Judith is naast fractievoorzitter van de Bossche Groenen ook actief voor waterschap Aa & Maas. Ze legt hieronder uit waarom het slim is om op 15 maart op Water Natuurlijk te stemmen.

verdroging van de bodem voorkomen

In Nederland is het watersysteem ingericht op zo snel mogelijk afvoeren van water. Dat is in het belang van boeren die zo beter het land kunnen bewerken. Die lage waterstand zorgt voor tot verdroging, inklinking van de bodem en is desastreus voor de natuur. De waterstanden moeten omhoog. Het water moet worden vastgehouden in plaats van snel afvoeren naar zee. Natuurherstel is van het grootste belang.

Vervuiling tegengaan

Tweede punt is vervuiling. Ons oppervlakte water is zwaar vervuild door mest, giftige stoffen, microplastics en medicijnresten. Daar heeft het waterleven onder te lijden. Maar ook onze eigen biotoop raakt hierdoor vervuild. Dat moet anders. Maar bedrijven en boeren verzetten zich hiertegen. Minder giftige stoffen lozen en minder gebruik maken van pesticide en mest betekent hogere kosten en dat willen ze niet.

Watergebruik weer in balans brengen

Derde punt heeft betrekking op onttrekken van grondwater. Bedrijven, boeren en burgers gebruiken grondwater om producten te produceren, gewassen op het land te verbouwen en voor huishoudelijke werkzaamheden. Inmiddels wordt er meer water gebruikt dan dat er beschikbaar is. Het watergebruik is uit balans met als gevolg schaarste. Natuurgebieden verdrogen, slootjes en poeltjes komen droog te staan en plant en diersoorten verdwijnen. Dat moet dus ook anders. En dat willen bedrijven en boeren niet, want minder water gebruiken betekent minder produceren en dus minder geld.

belasting

Belasting is ook een item. Burgers betalen meer belasting dan boeren en bedrijven. En dat moet ook anders. Het watergebruik is voor boeren en bedrijven nu bijna gratis terwijl ze er veel geld aan verdienen en water steeds schaarser wordt. Verdelen van de lasten en lusten moet dus eerlijker.

En dan de vraag wat valt er te kiezen? Als je kiest voor politieke partijen die voor het bedrijfsleven of boeren opkomen dan kies je dus voor doorgaan op dezelfde voet met als gevolg steeds grotere problemen als het gaat om waterschaarste en alle negatieve gevolgen daarvan voor mens en natuur. Kies je voor WaterNatuurlijk dan kies je voor verandering en eerlijk delen. De aarde kent zijn grenzen en het water ook. Met het tempo waarop we nu kostbaar (oer)water gebruiken en ons milieu overbelasten lopen we tegen grenzen aan. Wegkijken kan niet meer. Morgen is nu. Dus kies voor verandering kies voor WaterNatuurlijk.