Judith Hendrickx (1973, plek 1) behoeft eigenlijk geen introductie, maar we doen het lekker toch. Wist je bijvoorbeeld al dat ze, behalve oprichter-partijleider en fractievoorzitter van De Bossche Groenen, ook voor een andere partij actief is? Voor de partij WaterNatuurlijk is ze waterschapsbestuurder bij het Waterschap Aa en Maas. En wist je al dat ze ook regelmatig andere gemeentehuizen bezoekt? Voor verschillende rekenkamercommissies in het land doet ze onderzoek in opdracht van gemeenteraden. En daarbij komt haar achtergrond als socioloog goed van pas.

Judiths motivatie om de politiek in te gaan, kwam echt van binnenuit. ,,Ik voel me verbonden met de stad waarin in woon en werk en waar mijn kinderen in opgroeien. Die verbondenheid komt tot uiting door mijn bemoeienis met de stad. Ik probeer de stad nog mooier en fijner te maken door signalen die ik krijg vanuit mijn omgeving te agenderen op de agenda van de raad. Verbinden en netwerken is voor mij hierin belangrijk. Ertoe doen en zinvol bezig zijn, zijn voor mij kernwaarden.’’

Met name op het terrein van natuur en cultuur voelt Judith zich betrokken . ,,Ik ben een echt natuurmens. Zorgvuldig omgaan met de aarde en de intrinsieke waarde erkennen van de natuur en dieren, vind ik belangrijk. En cultuur zorgt voor verrassing, verbazing en verwondering. Anders naar de dingen proberen te kijken, kan bijdragen tot begrip en onderkenning van verschillen en diversiteit in onze samenleving.’