docent Ruimtelijke Vormgeving aan De Rooi Pannen (Tilburg)

Jarenlang sjouwde Sjim (1980) en zijn vriendin met kinderwagens en boodschappen. In de Muntel hadden ze een erg fijne – maar ook wat onpraktische – bovenwoning. Nu wonen ze samen met hun twee dochters in een heus grote mensenhuis in De Buitenpepers. En dat is in deze tijd niet vanzelfsprekend.

Dat het gezin nu zo’n mooi huis heeft, voelt dagelijks als een cadeau. Sjim gunt dat meer mensen. “Ik vind dat er betaalbare woonruimte moet zijn voor iedereen. We moeten stoppen met geld verspillen aan prestigeprojecten.”

“De Bossche Groenen komt op voor die zaken, waar ik als bewoners van de stad waarde aan hecht. En dat laat ik graag in het openbaar zien. Zo hoop ik meer mensen te overtuigen om te kiezen voor een lange-termijnvisie en echte vooruitgang voor iedereen.”

In het verleden heeft de partij zich vaker hardgemaakt voor onderwerpen die Sjim aan het hart gaan. Neem bijvoorbeeld de verkeersveiligheid, de bebouwing in het Prins Hendrikpark en de (verkeers)plannen voor de Tramkade. “Vanuit haar visie op een leefbare, inclusieve, schone stad kun je altijd op De Bossche Groenen bouwen.”