communicatieadviseur

Wie Marijn (1980) zoekt, kan maar beter eerst naar buiten gaan. Want hoewel ze als communicatieadviseur ook veel onderweg is naar cliënten, zit ze in haar vrije uren vooral met haar voeten in de aarde en met haar handen tussen de planten. De vermoedelijke oogst van haar tuin: extra uren. Dat moet wel, anders kan ze in één werkweek echt niet doen wat ze nu allemaal doet.

“Ik ben een ‘makker’ in het openluchtbuurthuis op Oost; De Graafse Akker. Makkers helpen mee op de akker, door bijvoorbeeld te werken in de tuin of onderhoud te plegen. Ik ben er ook vrijwilliger. Hiervoor heb ik ook vrijwilligerswerk gedaan voor Humanitas en Vluchtelingenwerk. Ik vind het belangrijk om mensen te helpen als je dat kunt.”

Marijn woont met haar twee zoons in de Muntel. Een hechte stadswijk waar mensen volgens haar nog echt als buren samenleven. Die manier van harmonieus samenleven, vindt ze ook belangrijk in de politiek. “Het gaat om verbinding maken met elkaar. Politiek gaat over hoe we willen samenleven, want zonder verbinding is er geen sámenleving. Sinds 2014 ben ik lid van De Bossche Groenen, omdat de partij altijd het globale plaatje scherp voor ogen heeft en met vernieuwende ideeën op lokaal niveau werkt aan de belangrijkste doelen van onze tijd. Van 2018 tot en met 2021 werkte ik als fractiemedewerker voor De Bossche Groenen en sinds 2020 neem ik namens de partij zitting in de commissie sociaal. Daar probeer ik me sterk te maken voor thema’s als het onderwijs en de zorg.” 

“Tien jaar geleden ben ik gestart als zelfstandige. Ik werk als communicatieadviseur; ik begeleid individuen en organisaties bij allerlei sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Ik schrijf graag columns en artikelen, commerciële teksten of raadsstukken. Woorden doen ertoe. Af en toe organiseer ik projecten met andere sociale ondernemers, zoals vorige winter Keukenfilosofie. Ik houd van de afwisseling en uitdaging in mijn werk. Daarom doe ik zoveel verschillende dingen.”