stedenbouwkundige

Engeli Kummeling (1973) heeft een creatieve geest en een groen hart. Haar missie: voor iedereen een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving creëren, waar ook de natuur een plek krijgt. 

De Bossche Groenen sluit perfect aan bij Engeli’s persoonlijke missie. “Het is een partij die duurzaamheid, leefklimaat, goede volkshuisvesting en dierenwelzijn hoog in het vaandel heeft staan.”

Engeli is strategisch adviseur in de ruimtelijke ordening. Ze werkt aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling voor stedelijke gebieden met scenario’s voor 2050. “In die tijd zullen we veel meer een ‘circulaire’ samenleving moeten zijn waarin we beter omgaan met onze grondstoffen. Waar afval en CO2 zijn teruggedrongen. Dat vraagt om andere systemen. De natuur is een circulair systeem en dat is een inspirerend voorbeeld. We kunnen veel leren van de natuur.” 

Meer woningen betekent ook meer groen
Het is niet verbazingwekkend dat Engeli groen in de stad belangrijk vindt. In haar vrije tijd wandelt, fietst en jogt ze graag. “De parken en de omliggende natuurgebieden zijn voor alle inwoners van onze stad cruciaal om te ontspannen en gezond te blijven. Die moeten we dus laten meegroeien met de stedelijke ontwikkeling. Juist nu er in de krappe woningmarkt – logischerwijs – vooral appartementen worden gebouwd zullen we de groene kwaliteiten moeten versterken. We hebben veel meer natuur nodig in onze regio. Dat betekent dat de hoeveelheid groenvoorzieningen mee moeten groeien.”