directeur Grafisch Atelier Den Bosch

Sinds vorig jaar is ze directeur van een bijzonder stukje cultureel erfgoed. Het Grafisch Atelier maakt al veertig jaar deel uit van de stad. En Roos (1987) is dagelijks te vinden in het lab: het hart van het atelier en een prachtige werkplaats voor creatieve professionals.

De jonge directeur heeft duidelijk ideeën over de staat van cultuur in de stad. “Den Bosch heeft als ambitie de Cultuurstad van het Zuiden te worden. Ik denk dat er potentie is, maar we zijn er echt nog lang niet.” 

Volgens Roos verdelen we de stad nog veel te vaak in aparte segmenten, terwijl je juist naar de samenhang moet kijken. En het beleid voor de cultuursector zélf mag ook verbeteren. Ook binnen de sector zit namelijk meer samenhang dan beleidsmakers zien. “Om een rijke creatieve industrie te creëren, moet je het zien als een ecosysteem. Organisaties, makers en publiek zijn met elkaar verbonden en kunnen elkaar voeden. Als dit goed gebeurt, heb je niet alleen een culturele sector die intern beter verbonden is, maar ga je daar als stad binnen andere domeinen óók van profiteren. Het heeft, in andere woorden, een stevige meerwaarde voor andere sectoren en levert je economisch veel op.”

“De waarheid is dat te veel creatieve professionals nu nog wegtrekken uit te stad omdat het makersklimaat te karig is. En dat is erg jammer, want mijns inziens is dit totaal onnodig.”

Activistisch karakter
“De Bossche Groenen is een partij die het geluid van morgen vertegenwoordigt. Ze heeft een achterban die groter en groter wordt en dat vind ik niet gek. De partij is enorm zichtbaar, ook buiten verkiezingstijd. Daarbij zoekt ze nadrukkelijk de dialoog met de stad en haar bewoners. Dat is niet vanzelfsprekend, maar wel noodzakelijk. Het is daarnaast een partij met een activistisch karakter. Keer op keer laat de partij zien dat ze de daad bij het woord voegt en dingen voor elkaar krijgt.”