gepensioneerd | initiatiefnemer Ecobosch

Zo lang als Peggy (1954) zich kan herinneren is ze geïnteresseerd in natuur. Ze kent de stad goed. Op haar twaalfde verhuisde ze naar de stad en ze is niet meer weg gegaan. Ze heeft in veel wijken gewoond. Haar huidige woning staat in Boschveld. 

In die wijk heeft ze de Boschveldtuin mee opgezet en was ze gastvrouw in de Copernikkel, een winkel aan de Copernicuslaan. “Ik woon er graag. Ik heb hier ook een moestuin, waar ik vaak te vinden ben.”

Hoewel Peggy gepensioneerd is, heeft ze het nog steeds behoorlijk druk. De afgelopen vijf jaar heeft ze onafgebroken gewerkt aan de woongemeenschap Ecobosch. “De pijlers zijn natuur, gemeenschapsvorming, vrijheid en stilte.”

De Bossche Groenen zijn echt haar partij. “Ik heb de overtuiging dat je via de lokale politiek veel meer bereikt dan in Den Haag. De Bossche Groenen is een partij die voortdurend denkt aan de natuur en ook nog concrete acties onderneemt om de stad groener te maken.”