werkzaam in de culturele sector

Loes van der Linden gelooft in lokaal. “Of het nu gaat om wandelen, voedselproductie of politiek. De afgelopen twee jaar hebben des te meer duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om je dichtbij huis met elkaar te verbinden. En om van die nabijheid ook te genieten.”

Loes woont aan de rand van de stad. Op een schip bij de Diezemonding. Helaas moet haar schip verplaatst worden. De reden? “De ‘hogere industriële’ belangen van deze plek. Ik vind dat erg verdrietig, want het wonen op het water is heel erg fijn. Dat is overigens ook een van de oplossingen voor de woningnood. In onze gemeente hebben we veel water. Daar moeten we meer gebruik van maken. Niet voor industrie, maar voor mensen om op te wonen. Overigens is dat ook een prima manier om de stad te koelen in de warme zomers.”

“Juist in je eigen leefomgeving is de politieke koers van je gemeente van cruciaal belang. Die mag nee moét de landelijke politieke koers overstijgen. Je moet als lokale partij eigenzinnig en creatief zijn in het belang van iedereen die hier woont en werkt. En altijd met aandacht voor de inwoners. Dat mag echt veel belangrijker worden, want de gemeente bestaat uit haar inwoners. Die zijn dus het allerbelangrijkste. De Bossche Groenen stelt die inwoner centraal, daarom krijgt ze mijn stem.”