cultuuraanjager op het Koning Willem 1 College | docent

Wanneer Henk (1957) door de stad loopt, gebeurt het zelden dat hij geen bekende tegenkomt. Al veertig jaar werkt hij in het onderwijs. En dat betekent dat veel Bosschenaren Henk uit het klaslokaal kennen. 

“Ik heb eerst gewerkt als docent Nederlands en Engels. Nu ben ik cultuuraanjager op het Koning Willem I College in Den Bosch. De school heeft een eigen theater, waar Henk veel organiseert. “Cultuureducatie is belangrijk omdat het ontmoetingen tot stand brengt en het studenten laat nadenken over de vragen: wie ben ik en hoe verhoud ik mij tot anderen? Cultuur opent deuren, verlegt grenzen, zorgt voor verbinding en laat je ervaren dat leren meer is dan kennis vergaren. Ik wil studenten leren dat verbeelding en creativiteit meerwaarde hebben.” 

“Daarnaast schrijf ik over theater voor het Brabants Dagblad en Kunstzone, een tijdschrift over cultuureducatie. Werk en vrije tijd vullen elkaar aan: ik bezoek graag het theater of een museum. Daarnaast houd ik van concerten, lees ik veel én schrijf ik graag.”

“Ik vind het belangrijk dat zo veel mogelijk jongeren en ouderen deelnemen aan cultuur. Cultuureducatie en amateurkunst verdienen de aandacht. Samenwerking tussen instanties zou vanzelfsprekend moeten zijn. Onverwachte initiatieven verdienen een kans. De Bossche Groenen brengt graag kleinschalige ontmoetingen tot stand. Denkt niet vanuit bestaande structuren, maar kijkt naar wat er onder de mensen leeft en wat hun wensen zijn. De partij durft haar nek uit te steken en loopt niet mee in de macht van de gewoonte of wat hoort. Ook al stappen ze onderweg misschien op een paar lange tenen.”