Noem een groene belangenorganisatie in de regio en dikke kans dat Helmus Boons er deel van uitmaakt. Hij is voorzitter van de Stichting Boom en Bosch, nauw betrokken bij de Stichting Levensbomenbosch en secretaris van Natuur- en milieuvereniging Het Groene Hart Brabant.

In die verschillende functies breekt hij een lans voor alles wat met natuur en milieu te maken heeft. Bepaald geen vreemde eend bij De Bossche Groenen. Sterker nog; hij heeft van begin af aan samen met Judith Hendrickx De Bossche Groenen opgebouwd en is al 12 jaar adviseur en fractieondersteuner.

Met De Bossche Groenen heeft Helmus de afgelopen jaren onder meer – met succes – gewerkt aan een Bomenbeleidsplan en het voorkomen van de komst van bedrijventerreinen in groene gebieden. In november 2017 werd het eerste levensbomenbos in Rosmalen geplant en hij heeft nog meer ideeën om van Den Bosch een nog groenere stad te maken. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het landschap. Dat komt door verstening – zoals woningbouw en de aanleg van zonnevelden – steeds meer onder druk te staan en dient beter te worden beschermd. 

Helmus is dus een bezige bij. Om zich weer op te laden, maakt hij graag lange wandelingen in bos en natuur. Maar dat zal geen verrassing zijn.