Lichthinder reclame Graafsebaan

In 2020 diende De Bossche Groenen samen met een aantal andere partijen de motie ‘Licht uit na 23 uur’ in. Van 23.00u tot 07.00u slapen de meeste mensen en dat betekent dat reclame niet gezien wordt en dus geen effect heeft. En de dieren zijn er juist dan het meest bij gebaat dat de verlichting uit gaat. Voor de reclamemaker is het dus een klein offer, maar voor de natuur grote winst.

Van omwonenden aan de Graafsebaan vernamen wij dat daar een LED-scherm dag en nacht aanstaat. Daar maken we ons zorgen over, dit licht hindert het verkeer en dieren in de omgeving, die gebaat zijn bij een donkere avond en nacht. De Bossche Groenen wil dat dat licht uitgaat. Daarom hebben we  vragen gesteld aan het College van B en W.

Lees de vragen ‘Lichthinder reclame Graafsebaan’

Beeld: Sandra Peerenboom