Meer ruimte nodig voor basisschool De Masten

De leefbaarheid in de wijk Maliskamp staat onder druk. Verjonging van de wijk heeft veel invloed op basisschool de Masten en kinderopvang Kanteel. Er zitten momenteel 147 kinderen op een school, die ruimte biedt voor 125 kinderen. Dit heeft negatieve invloed op de kinderen, ouders & medewerkers. Daarom steunt onze fractie de petitie van ouders van deze school. Ze kwamen op 10 januari inspreken bij de gemeenteraad en zijn inmiddels een petitie gestart. Er moet een goede oplossing komen die ruimte biedt aan alle kinderen om in de wijk waar ze opgroeien ook naar de basisschool te kunnen. Dit kan onder andere door een opbouw op de huidige school, het plaatsen van noodlokalen op de parkeerplaats en/of benutten van de huidige ruimte in wijkcentrum ’t Trefpunt.
Wij steunen de ouders uit deze wijk die opkomen voor de school van hun kinderen. Jij ook? Teken dan hier de petitie.