Bestuur

Het bestuur bestaat uit Mijke Pol (voorzitter), Wytse Bakker (penningmeester), Eefje van der Heijden (secretaris) en Wanda van den Bergh (algemeen bestuurslid). Samen met de fractie vormt het bestuur de kern van De Bossche Groenen. Fractie en bestuur hebben ieder eigen verantwoordelijkheden, die wel nauw samenhangen. Het bestuur moet ervoor zorgen dat de partij goed functioneert en let daarom op zaken die de waan van de dag overstijgen. Dat betekent dat het bestuur o.a. eindverantwoordelijk is voor de kieslijst. Maar het houdt ook toezicht op de partijfinanciën. Het bestuur bemoeit zich niét met de politieke actualiteit. Dat doet de fractie.